Všechny testy máme skladem!!!

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

 • Prodávající: HCP medipro s.r.o Horní náměstí 371/1 Olomouc, 779 00 IČO 27831515, DIČ: CZ 27831515
 • Kupující:
 • Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 • Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.
 • Právní vztahy prodávajícího výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

Jsou v souladu s nařízením EK o GDPR /podminky-ochrany-osobnich-udaju/

III. Prodejní cena, platnost cen

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Prodávající si však ve zvláštních případech vyhrazuje právo korekce cen kdykoliv bez předchozího upozornění. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

IV. Objednávání

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu a termín dodání. Prodávající je oprávněn tuto cenu měnit vzhledem k aktuálnímu vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám a situaci na trhu. Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce jen do vyprodání zásob.

Způsob objednání

 • Prostřednictvím internetového obchodu na adrese medipro.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Zboží označené „Pouze osobní odběr“ je možné převzít pouze osobně. Toto zboží nelze zasílat na dobírku.

Přijaté objednávky jsou závazné.

V. Způsob dodání - poštovné a balné

 • PPL - 109,-Kč

VI. Platební podmínky

 1. Platební kartou při převzetí - 25 Kč
 2. Hotově kartou při převzetí - 25 Kč

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

VII. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou dle jeho výběru. Objednávky odesíláme zpravidla do čtyř pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem. Na základě výběru vašeho přepravce je určena doba dodání dle jeho přepravních podmínek. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den. Doba dodání přepravce se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e mailem na adresu mfinkousova@medipro.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo e mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci.
K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Za objednané zboží v hodnotě přesahující 50 000- Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

Spol. HCP medipro s.r.o., si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy, pokud uzná, že zaslané zboží je termolabilní nebo křehké. Pokud dojde ke změně přepravce, musí být objednavatel informován.

Pokud si nepřevezme nebo nevyzvedne objednavatel zásilku, která nebyla nijak poškozena, bude prodejce účtovat objednavateli dopravné, balné a skladné ve výši 200,-Kč. Prodejce může tyto pohledávky vymáhat přeprodáním nebo propůjčení třetím stranám. 

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb. § 53 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Reklamační řád:

 • Kupující má možnost vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená. Může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Kupující vrátí zboží i s fakturou, která bude stornována. Reklamace se vztahuje na zboží, nikoliv za dopravné. Pokud tedy zboží vyreklamuje, vrací se pouze částka za zboží.
 • Část zásilky, kterou kupující objednal omylem, má možnost vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesílatele. Kupující zaplatí celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží mu budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů, převodem na účet. Hotovost či úhradu složenkou poskytnout nelze.
 • Pokud kupující u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží prodávajícímu vrátit – prodávající z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
 • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Při dodání zásilku překontrolujte před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

IX. Mimosoudní řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a provozovatelem, vyplývajícího z užívání eshopu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz . Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi uživateli a Obchodníky vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím eshopu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti provozovatele.

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem nebo obchodníkem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

 

X.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.4.2020. a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Zpět do obchodu